I ranking kwartalny – Newsweek Polska najrzetelniejszy

Najwięcej punktów zdobył Newsweek Polska. Średnio spełniał 3,8 z 7 wymagań podstawowych. Najniższe wyniki uzyskały Polityka i Wprost. W I kwartale wszystkie artykuły spełniały średnio 2,6 wymagania. Nie jest to dobry wynik, skoro informacje, za które przyznajemy punkty podstawowe są niezbędne do oceny znaczenia wyników badań sondażowych. Posiadając 1/3 podstawowych informacji czytelnik pozostaje bezradny w próbie samodzielnej oceny prezentowanych danych.

Uznaliśmy, że po trzech miesiącach prowadzenia monitoringu warto przedstawić wszystkie dane, które dotychczas zebraliśmy, czyli dane ze stycznia, lutego i marca. W I kwartale 2013 roku przeanalizowaliśmy 192 artykuły cytujące wyniki 216 badań sondażowych (niektóre artykuły dotyczyły kilku badań). Na podstawie analizy artykułów powstały oceny rzetelności w opisywaniu badań sondażowych dla każdej z gazet. Przypominamy, że oceny są wystawiane w taki sposób, aby liczba uzyskanych punktów odpowiadała średniej liczbie przekazywanych informacji w artykule dotyczącym sondaży (zobacz zasady tworzenia rankingu).

W zestawieniu znalazło się dziewięć tytułów. Najlepszy okazał się Newsweek Polska uzyskując 3,8 punktów. Dosyć dobry wynik uzyskała Gazeta Wyborcza, dostarczając średnio 3,2 informacji podstawowych i zdobywając właśnie 3,2 punktów. Warto docenić tylko niewiele niższy wynik uzyskany przez Rzeczpospolitą (2,7 pkt), która niezwykle często odwołuje się do badań sondażowych – w I kwartale 2013 roku aż w 72 publikacjach. Najniższe oceny uzyskały Wprost i Polityka, uzyskując odpowiednio 1 i 1,4 punktów. Informacje dodatkowe najczęściej prezentują Newsweek Polska i Przegląd, choć nawet w ich przypadku jest to średnio tylko 0,8 punktów. Szczegółowe wyniki prezentuje wykres.

 Zestawienie I

Powyższe zestawienie dotyczyło wszystkich publikacji cytujących wyniki badań sondażowych. Warto jednak przyjrzeć się również zestawieniu prezentującemu średnie oceny uzyskane w artykułach, które w całości poświęcone są prezentacji sondaży. W drugim zestawieniu również najlepiej wychodzi Newsweek Polska (4,0 pkt). O ile można mieć wątpliwości, czy stawiane przez nas wymagania nie są za wysokie dla dowolnego artykułu cytującego dane sondażowe, o tyle jest oczywiste, że artykuł w całości poświęcony prezentacji danych sondażowych powinien zawierać wszystkie podstawowe informacje o badaniu. Niestety również w wyspecjalizowanych artykułach wyniki uzyskiwane przez gazety nie są zadowalające. Średnia ocena, choć jest wyższa niż dla pełnego zestawienia, wynosi zaledwie 2,9.

Zestawienie II

Tylko w trzech analizowanych artykułach nie podano źródła pochodzenia danych. Dobrze, że przynajmniej to wymaganie jest powszechnie przestrzegane. W dalszej kolejności najczęściej informowano o badanej populacji (59%) i o terminie realizacji badania (35%). Pozostałe wymagania z reguły nie są spełniane. Po raz kolejny zabrakło kluczowych informacji o technice zbierania danych (metody zbierania danych), o metodzie doboru respondentów (reprezentatywność próby) i o liczebności próby (błąd statystyczny). A każdy z tych aspektów jest podstawowy dla oceny wartości prezentowanych danych sondażowych. Należy mieć nadzieję, że z czasem autorzy będą zamieszczać coraz więcej podstawowych informacji.

Zapraszamy do śledzenia nas na Facebooku:
https://www.facebook.com/NaStrazySondazy


captcha