O projekcie

Zespół Na Straży Sondaży powstał pod koniec 2012 roku na Uniwersytecie Warszawskim, głównie z powodu niezadowolenia ze sposobu, w jaki dyskutuje się w mediach na temat wyników badań. Z jednej strony, zwracamy uwagę na źle przeprowadzone sondaże oraz ich błędne interpretacje, by chronić opinię publiczną przed nierzetelnymi informacjami. Z drugiej, wskazujemy na ważną rolę jaką pełnią sondaże i staramy się chronić badania przed niesprawiedliwymi zarzutami, podważającymi ich wysoką wartość informacyjną.

Naszą działalność rozpoczęliśmy od codziennego monitoringu najbardziej poczytnych tytułów prasowych w Polsce, z czasem rozszerzając go o artykuły zawarte w Internecie. Od 2013 roku regularnie obserwujemy prezentowane w mediach sondaże pod względem jakości ich przeprowadzenia oraz interpretacji wyników. Zamieszczamy artykuły będące komentarzem do publikowanych badań. Szczególne miejsce w naszej działalności zajmują sondaże polityczne. W publikowanych przez nas artykułach można przeczytać o zdolności takich badań do przewidywania wyników wyborów (Czy sondaże mogą przewidzieć wyniki wyborów?), możliwości ich porównywania (Czy wyniki sondaży wyborczych mogą się różnić?) oraz ich wpływie na opinię publiczną(Jaki jest wpływ sondaży na zachowania wyborców?).

Pod koniec 2013 roku postanowiliśmy podjąć kolejne wyzwanie. Przy wsparciu Fundacji Batorego rozpoczęliśmy ogólnopolski społeczny monitoring przetargów publicznych na badania sondażowe, w celu kontroli wydatkowania pieniędzy publicznych i urzeczywistnienia postulatu „administracji opartej na wiedzy”. Zespół Na Straży Sondaży podjął się więc sprawdzania ogłaszanych przetargów pod względem poprawności metodologicznej, informowania o ewentualnych błędach zamawiających badania a także edukowania Polskich urzędników na temat specyfiki badań sondażowych. W ramach projektu powstał przewodnik dla zamawiających sondaże (Przewodnik po zamawianiu badań (pdf)) oraz przykłady opisów przedmiotu zamówienia (Przykładowe wzory zamówień).

Mamy świadomość, że dyskusja na temat badań wymaga większej przejrzystości oraz ciągłego kształtowania świadomości obywateli dotyczącej możliwości i ograniczeń wynikających z metodologii sondażu. Dlatego staramy się przybliżyć czytelnikom metodologię badań przez publikowanie artykułów, odnoszących się do podstaw naukowych sondażu – doboru próby (Jaka powinna być próba?), przygotowania kwestionariusza (Sztuka układania pytań), czy prezentacji wyników badania (Jak prezentować wyniki sondaży?). Opisujemy również różnego rodzaju problemy metodologiczne wskazywane przez polskich i zagranicznych naukowców.

Projekt Na Straży Sondaży przez swoją działalność chce przyczynić się do poprawy poziomu dyskusji na temat sondaży w polskich mediach a także do poprawy jakości badań zamawianych w ramach przetargów publicznych. Przedsięwzięciu towarzyszy przekonanie, że dzięki sukcesywnemu monitoringowi mediów i zamówień publicznych oraz wprowadzeniu nowych standardów do debaty o wynikach sondaży, normą stanie się wysuwanie wyższych wymagań wobec rynku badań społecznych i marketingowych w Polsce.

Artykuły
40
Aktualności
8
Skontaktuj się


captcha