Nagroda zespołu Na Straży Sondaży za rzetelne relacje z badań sondażowych w roku 2013 dla Polskiej Agencji Prasowej

Rzetelne podawanie informacji dotyczących badań jest bardzo istotne – nie tylko dlatego, że wszelkie niuanse metodologiczne wpływają na ich jakość i prawidłową interpretację, ale również, a może nawet przede wszystkim, dlatego, że widoczny jest ich wpływ na społeczeństwo.

Jako zespół Na Straży Sondaży uważamy, że Polacy mają prawo do uczciwej informacji na temat każdego badania sondażowego cytowanego w mediach. Dlatego zdecydowaliśmy się corocznie przyznawać nagrodę najrzetelniejszemu autorowi publikowanych i monitorowanych przez nas artykułów sondażowych.

W tym roku jednak, ze względu na pozytywny wpływ laureata nagrody na jakość publikacji sondażowych zdecydowaliśmy się zrewidować nasze założenia i pierwszą nagrodę Na Straży Sondaży za wiarygodne informowanie opinii publicznej o sondażach i wynikach badań sondażowych w roku 2013 przyznać nie konkretnemu dziennikarzowi, a Polskiej Agencji Prasowej. Bardzo cieszymy się, że największa agencja informacyjna w Polsce wykazuje się w tej kwestii rzetelnością.

Analiza zebranych przez nas danych wskazała, że na 1350 artykułów niemal 200 to materiały cytowane za Polską Agencją Prasową. Pokazuje to, jak ogromny wpływ na publicystykę dotyczącą badań sondażowych ma PAP, co pociąga za sobą – w naszym poczuciu – niemałą odpowiedzialność. Dodatkowo nasze analizy wskazały, że za ilością artykułów sondażowych pochodzących z PAP idzie również jakość – materiały te najczęściej odwoływały się do wyników badań, zawierając dobre noty metodologiczne.

Serdecznie gratulujemy,

Zespół Na Straży Sondaży

Artykuły
40


captcha