Zespół

Eksperci:

Profesor Antoni Sułek jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (1968) i profesorem socjologii w Instytucie Socjologii UW. W l. 1989-2009 kierował Zakładem Metodologii Badań Socjologicznych, a w l. 2002-2005 był dyrektorem Instytutu Socjologii UW. Zajmuje się historią, metodologią i etyką badań społecznych oraz teorią i badaniem opinii publicznej; w latach 1998-2013 był konsultantem OBOP i TNS OBOP. Napisał książki Eksperyment w badaniach społecznych (1979), W terenie, w archiwum i w laboratorium (1990), Sondaż polski (2001), Ogród metodologii socjologicznej (2002), Obrazy z życia socjologii w Polsce (2011) oraz wydał Socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. Fragmenty historii (2007, 2011). Przez wiele lat pracował w Polskim Towarzystwie Socjologicznym, w latach 1994-1998 był przewodniczącym PTS. Jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów naukowych.

Doktor Henryk Banaszak od 1974 roku pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest wykładowcą w Zakładzie Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół metodologii badań sondażowych, wnioskowania statystycznego i problemu skalowania. Prowadzi zajęcia ze statystyki dla studentów I roku, wnioskowania statystycznego z danych sondażowych czy złożonych modeli skalowania liniowego.

Doktor Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz jest związana z Zakładem Metodologii Badań Socjologicznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół socjologii społeczności lokalnych, teorii elit politycznych i socjologii polityki. W Instytucie Socjologii prowadzi różnorakie warsztaty badawcze i zajęcia z metodologii badań.

Członkowie zespołu:

Tomasz Baniak – absolwent socjologii w Instytucie Socjologii UW oraz politologii na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.

Przemysław Kopa – student Instytutu Socjologii UW oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Sylwia Kowalska – studentka Instytutu Socjologii UW.

Zbigniew Marczewski – absolwent Instytutu Socjologii UW i SGH na kierunku Metody ilościowe.

Jakub Rutkowski – student Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Justyna Rybicka – absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Agnieszka Sochacka – studentka Instytutu Socjologii UW, absolwentka animacji społeczno-kulturowej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Helena Sokołowska – studentka Instytutu Socjologii UW.

Agata Szocińska – absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Marta Tomaszewska – doktorantka w Instytucie Socjologii UW, ukończyła również Politykę Społeczną na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.

Zespół zakładali:
Tomasz Baniak, Małgorzata Pyszczek, Jakub Rutkowski, Justyna Rybicka, Agnieszka Sochacka, Marta Tomaszewska oraz Piotr Zielonka

Artykuły
40
Aktualności
8
Skontaktuj się


captcha