O projekcie media

Rosnącej liczbie publikacji wyników badań zdaje się towarzyszyć spadające zaufanie do ich rzetelności. Coraz częściej pojawia się opinia, że sondaże są przedmiotem manipulacji i efektem oszustw. W decydującej mierze, przyczynia się do tego fakt, że badania bywają wykorzystywane instrumentalnie. Stoi za tym również niewiedza o zasadach realizowania sondaży, a także brak rzetelnej informacji ze strony autorów posługujących się wynikami badania. Projekt Na Straży Sondaży jest odpowiedzią na obecną w polskim życiu publicznym potrzebę refleksji nad jakością prowadzonych w naszym kraju sondaży oraz sposobem ich omawiania w mediach.

Zespół NA STRAŻY SONDAŻY powstał pod koniec 2012 roku, głównie z powodu niezadowolenia ze sposobu, w jaki dyskutuje się w mediach na temat wyników badań. Jesteśmy związani z Uniwersytetem Warszawskim, a naszym opiekunem naukowym jest profesor Antoni Sułek z Instytutu Socjologii. W ostatnim czasie zauważalne jest również napięcie występujące między mediami a rynkiem badań w Polsce. Dziennikarze, a także osoby ze świata polityki, zarzucają ośrodkom badawczym, że prezentowane przez nich wyniki badań zafałszowują obraz rzeczywistości w sposób błędny prezentując opinie Polaków. Z kolei, firmy tworzące rynek badań krytykują osoby publiczne za wykorzystywanie sondaży, jako instrumentu walki politycznej. Na tej sytuacji traci przede wszystkim społeczeństwo i opinia publiczna. Dyskusja na temat badań wymaga większej przejrzystości oraz ciągłego kształtowania świadomości obywateli dotyczącej możliwości i ograniczeń wynikających z metodologii sondażu. Wierzymy, że udział strony społecznej, niezależnej od rynku badań, mediów i polityki, pozwoli skierować dyskusję, z jałowej wymiany oskarżeń, na zagadnienia jakości badań i rzetelności w prezentacji ich wyników.

Cele i zadania projektu NA STRAŻY SONDAŻY:

  1. Monitoring mediów pod kątem tego, czy wyniki badań przedstawiane są w sposób poprawny i zgodny z wymogami.
  2. Uczestnictwo w debacie publicznej dotyczącej roli badań opinii publicznej w polskim społeczeństwie.
  3. Rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej metodologii badań.
  4. Pobudzanie dyskusji na temat wykorzystania sondaży w mediach.
  5. Działalność naukowa służąca zebraniu wiedzy o kondycji badań sondażowych w Polsce.

Projekt NA STRAŻY SONDAŻY poprzez swoją działalność chce przyczynić się do poprawy poziomu dyskusji na temat sondaży w polskich mediach. Przedsięwzięciu towarzyszy przekonanie, że dzięki sukcesywnemu monitoringowi mediów oraz wprowadzeniu nowych standardów do debaty o wynikach sondaży, normą stanie się wysuwanie wyższych wymagań wobec rynku badań społecznych i marketingowych w Polsce.

Artykuły
40
Aktualności
8
Skontaktuj się


captcha