Komentarz do postulatu ujednolicenia badań przedwyborczych

Zamieszczamy nasz pełny komentarz do artykułu opublikowanego przez gazetę.pl, dotyczącego postulatu ujednolicenia badań przedwyborczych. Niestety w artykule znalazły się jedynie jego fragmenty:

„Propozycja ujednolicenia niektórych elementów prezentacji i metodologii badań nie jest nowa. Szczególnie problem wykorzystywania odmiennej podstawy procentowania przy prezentacji wyników jest od wielu lat szeroko dyskutowany w środowisku. Niestety do tej pory nie udało się instytutom wypracować wspólnego stanowiska. Postulat ujednolicenia podstawy procentowania przy prezentacji wyników pozwoliłby na wyeliminowanie jednej z wielu przyczyn pojawiania się w mediach rozbieżności między sondażami różnych pracowni.

Pozostałe dwa postulaty będą znacznie trudniejsze do zrealizowania, gdyż instytuty badawcze traktują sposób zadawania pytań oraz listę badanych podmiotów w badaniach politycznych jako swoją przewagę konkurencyjną i trudno oczekiwać by miały z niej zrezygnować. Z pewnością warto jest jednak dyskutować nad możliwościami prezentowania wyników sondaży w bardziej przystępny dla odbiorców sposób.”

Poniżej jeszcze dodatkowo odpowiedź na pytanie dlaczego media chętnie korzystają z badań Homo Homini?

„Rzeczpospoilta i WP mają podpisane stałe umowy z Instytutem Homo Homini na zlecanie własnych sondaży. Dlaczego wybrały akurat ten instytut? Można się domyślać, że jednym z decydujących kryteriów była konkurencyjna cena.”

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,14661863,Homo_Homini_walczy_o_rzetelnosc_sondazy__choc_samo.html

Artykuły
6


captcha