Między próbą a populacją

Celem badań sondażowych jest zdobycie informacji na temat wybranej zbiorowości, zwanej w badaniach populacją. Sondaże są najczęściej realizowane tylko na stosunkowo niewielkiej część osób z populacji, na temat której badacz chce zdobyć informacje. Specjalne metody doboru respondentów do badania pozwalają uogólniać wyniki uzyskane w próbie na całą zbiorowość. Niestety dziennikarze często zapominają, że takie uogólnienie odbywa się z określoną dokładnością – nazywaną najczęściej błędem statystycznym.

Problem występuje nagminnie w badaniach poparcia dla partii politycznych [1] [2]. Gdy czyta się w gazetach, że określony odsetek Polaków popiera daną partię polityczną, trzeba pamiętać, że  na podstawie sondażu taki wynik można podać tylko z określonym przybliżeniem.

O ile jeden odsetek wystarczy traktować jako przybliżony, o tyle poważny problem pojawia się w sytuacji, kiedy w gazetach porównuje się odsetek osób popierających jakąś partię z odsetkiem popierających ją w poprzednim miesiącu [3]. W standardowych badaniach społecznych (próba około 1000 respondentów) przyjmuje się najczęściej, że błąd statystyczny wynosi  +/-3% [4]. Oznacza to, że jeśli w styczniu daną partię popierało 25% respondentów, a w lutym 22% respondentów, to nie można powiedzieć, że poparcie dla tej partii w populacji spadło, gdyż różnica ta nie jest istotna statystycznie.

Wyjaśniając, na czym polega owa istotność, należy powiedzieć, że błąd statystyczny w powyższym przypadku oznacza, że skoro w próbie ze stycznia 25% osób popierało rząd, to z prawdopodobieństwem 95% w całej populacji popierało go od 22% do 28%. Gdy w próbie z lutego 22% respondentów wyraziło poparcie dla rządu, to wśród wszystkich dorosłych Polaków mogło go popierać od 19% do 25%. Jak widać przedziały dla stycznia i lutego się na siebie nakładają, przez co różnica w poparciu między tymi miesiącami może nie świadczyć o spadku poparcia dla rządu.

Ciekawym publicystycznym rozwiązaniem tego problemu jest pisanie w artykule tylko o odsetku respondentów, którzy wzięli udział w badaniu (a więc przytaczaniu wyniku dla próby), a nie o populacji, której badani są tylko reprezentantami. W artykule Marna oferta wyborcza [5] autorzy pisząc na temat przyczyn niskiej aktywności politycznej Polaków ani razu nie wypowiedzieli się na temat wszystkich Polaków, opisują jedynie wyniki dla przebadanej próby. Nie jest to już niepoprawne, tak jak w poprzednim przypadku, ale przerzuca odpowiedzialność na czytelnika, który sam musi ocenić, na ile dokładnie w danej próbie odzwierciedlone są poglądy wszystkich Polaków.

Najbardziej profesjonalnym rozwiązaniem byłoby jednak pisanie, w jakim przedziale mieści się badana cecha (np. poparcie dla partii) w całej zbiorowości, a nie wśród przebadanych respondentów. Jak widać bowiem, przy założeniu poprawności realizacji badania, wynik ten z pewnym przybliżeniem oddaje rzeczywisty odsetek dla całej populacji. Jeśli nie podaje się przedziału tego przybliżenia, wówczas lepiej jest napisać o dokładnych wynikach uzyskanych dla przebadanych respondentów, niż dla całej zbiorowości, z której zostali oni wybrani.

 [1] Eliza Olczyk. Kaczyński i Tusk na emeryturę. Rzeczpospolita. 11.02.2013

[2] Eliza Olczyk. Partia Palikota poniżej progu. Rzeczpospolita. 13.02.2013

[3] PW. Rząd dołuje. Gazeta Wyborcza. 15.02.2013

[4] Błąd statystyczny – zobacz materiały Na Straży Sondaży na ten temat.

[5] J. Załuska, M. Cześnik. Marna oferta wyborcza. Gazeta Wyborcza. 13.02.2013

Artykuły
40


captcha