Metodologia – nowy projekt

Od stycznia 2014 roku, zespół Na Straży Sondaży prowadzi nowy projekt, poświęcony metodologii badań sondażowych. W zakładce „Metodologia: Artykuły” będą zamieszczone artykuły opisujące najważniejsze problemy metodologiczne i dyskusje wokół nich w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. W przystępny sposób będziemy starali się przybliżyć tę tematykę wszystkim zainteresowanym. „Metodologia polskich sondaży” będzie zawierała opisy metodologii badań prowadzonych w Polsce przez instytucje naukowe i i instytuty badawcze. Przedstawiają one informacje na temat schematu doboru próby, ale też tematyki tych badań. W zakładce „Podstawy metodologii badań sondażowych” znajdują się teksty wprowadzające do tematyki badań sondażowych. Wyjaśniają one podstawowe zagadnienia takie jak błąd statystyczny, reprezentatywność próby czy schematy doboru próby.

Artykuły
6


captcha