Szkolenia i konsultacje dla Zamawiających

W ramach projektu realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG  została opracowana szczegółowa koncepcja szkoleń dla zamawiających badania sondażowe w ramach przetargów publicznych. W czasie projektu dr Henryk Banaszak, doświadczony pracownik Zakładu Statystyki Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz praktyk badań sondażowych przeprowadził dwa  szkolenia. W pierwszym szkoleniu wzięło udział 12 przedstawicieli różnych instytucji (m.in. Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Skarbu Państwa), drugie zostało zorganizowane dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, na prośbę przedstawicieli tej instytucji biorących udział w pierwszym szkoleniu.

Ze względu na zainteresowanie ze strony instytucji publicznych, planujemy wspólnie z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego kontynuować organizację szkoleń dotyczących zamówień publicznych na badania sondażowe, a także oferować pomoc przy przygotowaniu konkretnych zamówień i nadzorowaniu ich realizacji. Zainteresowane osoby zachęcamy do kontaktu (nastrazysondazy@uw.edu.pl).

Wkrótce zamieścimy bardziej szczegółowe informacje dotyczące możliwej współpracy.

 


captcha