Konferencja: „Administracja oparta na wiedzy. Jak wykorzystać badania sondażowe?”

Zespół Na Straży Sondaży ma zaszczyt zaprosić na konferencję: „Administracja oparta na wiedzy. Jak wykorzystać badania sondażowe?”, która odbędzie się 26 marca br. o godzinie 13.00 w Centrum Prasowym PAP (ul. Bracka 6/8).

W czasie konferencji przedstawimy wyniki rocznego monitoringu zamówień publicznych na badania sondażowe oraz badania jakościowego z zamawiającymi i wykonawcami, dotyczącego zamawiania badań sondażowych przez instytucje publiczne. Zaprezentowane wyniki skomentuje przedstawiciel wykonawców dr Jerzy Głuszyński z Instytutu Badawczego ProPublicum oraz dr Henryk Banaszak z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Po poczęstunku (około godziny 15.00), swoje wystąpienie zaprezentuje Sławomir Nowotny (Fundacja PAIDEIA), Andrzej Kasiński (Szef Zespołu Audytorów PKJPA) oraz Kamil Kaczmarek (Departament Prawny Urzędu Zamówień Publicznych). Podsumowaniem konferencji będzie około 45 minutowa debata z publicznością. W jej trakcie chcielibyśmy wspólnie wypracować rekomendacje, które zostaną włączone do raportu.

Mamy nadzieję, że konferencja otworzy dyskusję nad jakością badań sondażowych zamawianych przez instytucje publiczne i będzie krokiem w kierunku realizacji postulatu „administracji opartej na wiedzy”.

Udział w konferencji jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji.

Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Raport „Administracja oparta na wiedzy. Jak wykorzystać badania sondażowe?”, Sylwia Kowalska, Jakub Rutkowski

Prezentacja raportu „Administracja oparta na wiedzy. Jak wykorzystać badania sondażowe?”, Sylwia Kowalska, Jakub Rutkowski

Prezentacja dr Henryka Banaszaka (Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski)

Prezentacja Andrzeja Kasińskiego (Program Kontroli Jakości Pracy Ankieterów)

Karty
119
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha