Konferencja Sondaż Polski. Metoda, Etyka, Media

Otwarcie konferencji przez opiekuna zespołu Na Straży Sondaży, prof. Antoniego Sułka

Konferencja była przeznaczona dla studentów, doktorantów oraz komercyjnych badaczy społecznych i marketingowych. Głównym celem konferencji była prezentacja obrazu zainteresowań młodych naukowców i badaczy, a także próba diagnozy kondycji badań sondażowych w Polsce. Zagadnienia podejmowane na konferencji skupiały się na sondażu i koncentrowały wokół zagadnień:

1. Metodologii badań
2. Etyki badań
3. Wzajemnych oddziaływań między badaniami i społeczeństwem

Konferencja stała się platformą porozumienia oraz wymiany myśli, technik badawczych, pomysłów i zainteresowań pomiędzy młodymi badaczami z całej Polski. Sondaże dotyczą niemal każdej sfery życia, dają możliwość konfrontacji przekonań i opinii jednostki z poglądami panującymi w społeczeństwie. Są nieocenionym źródłem wiedzy na temat grup społecznych. Dlatego tak ważne jest ich poprawne wykonywanie – zarówno pod względem metodologicznym jak i etycznym. Wierzymy, że dyskusja na ten temat, szczególnie wśród młodego pokolenia badaczy przyczyni się do podwyższenia standardów badawczych w Polsce. Na początku konferencji został zaprezentowany raport z badania Sondaż Polski. Syndrom głuchego telefony, a jej uwieńczeniem debata z uczestnikami świata medialnego, badawczego oraz naukowego.

Program konferencji
Wyniki badania Sondaż Polski. Syndrom głuchego telefony

Artykuły
40


captcha