OFBOR: Urząd Zamówień Publicznych daje zielone światło dla Certyfikatu PKJPA

Zarząd Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR) uzyskał w ostatnich dniach oficjalne stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych, które dopuszcza zamieszczanie w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówień (SIWZ) projektów badawczych, wymogu posiadania przez dostawców usług certyfikatu PKJPA lub innego równoznacznego certyfikatu jakości.

Czekaliśmy blisko rok na odpowiedź z Urzędu. Bardzo nas cieszy, że daje ona zamawiającym możliwość wymagania od dostawców certyfikatu PKJPA. To doskonała informacja dla tysięcy urzędów, instytucji i półek Skarbu Państwa, które dotychczas wielokrotnie kierując się jedynie kryterium ceny, były skazane na wybór firm niezweryfikowanych pod względem jakości realizowanych badań. – mówi Elżbieta Gorajewska, prezes zarządu OFBOR.

Certyfikat PKJPA to dokument przyznawany agencjom badawczym, które pomyślnie przejdą zewnętrzny audyt weryfikujący przestrzeganie norm jakości w procesie realizacji badań opinii i rynku. PKJPA jest otwartą samoregulacją branżową powołaną przez OFBOR do życia w 2000 roku. W jej ramach zrealizowano kilkaset audytów w kilkudziesięciu firmach. Program podlegał w tym czasie licznym udoskonaleniom tak, aby jak najlepiej obejmować zmieniające się na przestrzeni lat procesy realizacji badań. Obecnie PKJPA to trzon najbardziej rozpowszechnionego w Polsce systemu zapewniania jakości w badaniach rynku.

Decyzja Urzędu Zamówień Publicznych daje nam możliwość prowadzenia kampanii informacyjnej wśród podmiotów podlegających ustawie o zamówieniach publicznych. Rozpoczniemy ją niezwłocznie, ponieważ coraz częściej dochodzą do nas sygnały od zleceniodawców rozczarowanych usługami niecertyfikowanych agencji badawczych. To psuje wizerunek naszej branży i nie chcemy się na to godzić. – dodaje prezes Gorajewska

Program PKJPA ma otwartą formułę, co oznacza, że może przystąpić do niego każdy podmiot świadczący usługi badawcze. Certyfikat jest przyznawany w 8 dziedzinach badań. Obecnie posiada go 29 firm świadczących usługi badawcze. Więcej informacji o PKJPA znajduje się na www.pkjpa.pl

Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR) jest jedynym w Polsce stowarzyszeniem skupiającym wyłącznie instytuty badawcze, powołanym w celu kontroli przestrzegania norm etycznych oraz metodologicznych w badaniach opinii i rynku, a także działającym na rzecz publicznego zaufania do badań. Do OFBOR należy 21 instytutów badawczych.

 

Więcej informacji udziela:
Tomasz Sławiński
Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku
ul. Szarotki 11, 02-609 Warszawa
tel./fax 22 648 45 17
e-mail: biuro@ofbor.pl www.ofbor.pl

PKJPA_zielone_swiatlo_UZP_press

Karty
119
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha