Rozpoczęcie monitoringu zamówień publicznych

Od stycznia 2014 roku Zespół Na Straży Sondaży monitoruje zamówienia publiczne na badania sondażowe. Każdy przetarg opublikowany w Biuletynie Zamówień Publicznych jest oceniany pod względem poprawności i jakości merytorycznej. Efekty monitoringu będą publikowane w zakładce Karty oceny zamówień, a szczegółowy opis prowadzonych działań zawarty jest w O projekcie przetargi. Zachęcamy również do zapoznania się z Zasady oceny zamówień publicznych.

Karty
119
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha