Przeprowadzenie badań marketingowych preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gdyni w 2015 roku na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Zarząd Komunikacji Miejskiej , ul. Zakręt do Oksywia 10, 81-244 Gdynia, woj. pomorskie

Data zamieszczenia: 2015-01-27

Miejsce publikacji: BZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.12.00-9.

Liczba zamawianych sondaży: 1

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 95%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=11453&rok=2015-01-27

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://www.zkmgdynia.pl/?mod=zamowienia&id=1,2

 

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono zakres badania, harmonogram oraz populację, na którą można uogólnić wyniki badania. Cel badania został poprawnie zdefiniowany przez Zamawiającego.

Kwestionariusz:

Kwestionariusz badania ma być przygotowany przez Zamawiającego.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania certyfikatu PKJPA w zakresie badań PAPI lub CAPI albo równoważnego certyfikatu. Gwarantuje to realizację badania zgodnie z branżowymi standardami metodologicznymi. W zamówieniu przewidziano kontrolę pracy ankieterów. Eliminuje to występujący w większości badań sondażowych problem nieuczciwych ankieterów, mogący prowadzić do niskiej jakości badań. W zamówieniu poprawnie określono technikę zbierania danych. Dzięki temu jakość badania będzie zgodna w tym zakresie z wymogami zamawiającego. Wykonawca został zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów. Dzięki temu będą oni lepiej przygotowani do realizacji badania, a to z kolei może się przyczynić  do poprawy jakości całego pomiaru.

Poziom realizacji próby:

W zamówieniu poprawnie określono wymagania odnośnie poziomu realizacji próby. Gwarantuje to Zamawiającemu otrzymanie pod tym względem badania o oczekiwanym stosunku jakości do ceny. W badaniu poprawnie określono rozkład poziomu realizacji próby w jej poszczególnych częściach próby. Badanie zostało rówież zaprojektowane w sposób, który wymusza na Wykonawcy podejmowanie wielokrotnych prób dotarcia do respondenta. Takie działanie znacznie podnosi odsetek realizacji próby, więc również jakość wyników. Wykonawca badania nie jest zobowiązany do przesłania listu zapowiedniego do respondentów. Wymóg taki może poprawić poziom realizacji próby i dlatego jest pożądanym elementem zamówienia. Nie jest jednak  konieczny  i w związku z tym często się z niego rezygnuje w celu obniżenia kosztów badania.

Dobór próby:

Za dobór próby w całości odpowiada Zamawiający.

 

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha