Przetargowe małżeństwa aranżowane: relacje między zamawiającymi i wykonawcami w procesie realizacji zamówień publicznych na badania społeczne

Głównym tematem niniejszego raportu jest przeprowadzanie badań sondażowych w drodze przetargów organizowanych przez państwo. Podstawą do jego napisania było badanie jakościowe przeprowadzone przez Na Straży Sondaży na przełomie 2013 i 2014 roku. Metodologia wywiadu indywidualnego pozwoliła nam na bliższe zapoznanie się z perspektywami dwóch głównych uczestników procesu realizacji zamówień publicznych na badania społeczne: Zamawiających oraz Wykonawców. Podczas czternastu wywiadów z pracownikami instytucji państwowych oraz badaczami posiadającymi bogate doświadczenie w omawianej tu dziedzinie, poszczególni rozmówcy zwracali uwagę na różnego rodzaju bariery i ograniczenia, które ich zdaniem mają przełożenie na jakość zarówno samych postępowań przetargowych, jak i sondaży będących ich rezultatem. Uwzględnienie tych dwóch perspektyw okazało się więc pomocne nie tylko w ocenie kondycji przetargów na badania społeczne, ale również cenne dla głębszego zrozumienia relacji istniejących pomiędzy osobami zlecającymi badanie a jego wykonawcami.

[POBIERZ RAPORT] Przetargowe małżeństwa aranżowane: relacje między zamawiającymi i wykonawcami w procesie realizacji zamówień publicznych na badania społeczne

Karty
119
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha