Warszawa: Badanie postaw młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wobec historii Polski XX wieku

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Instytut Badań Edukacyjnych

Data zamieszczenia: 2015-01-09

Miejsce publikacji: BZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.50.00-5.

Liczba zamawianych sondaży: 1

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 70%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=5890&rok=2015-01-09

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  http://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne/836-badanie-postaw-mlodziezy-szkol-ponadgimnazjalnych-wobec-historii-polski-xx-w

 

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono zakres badania, harmonogram oraz populację, na którą można uogólnić wyniki badania. Cel badania został poprawnie zdefiniowany przez Zamawiającego.

Kwestionariusz:

Kwestionariusz badania został przygotowany przez Zamawiającego.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania certyfikatu PKJPA lub równoważnego, w zakresie badań CASI i CAPI. Gwarantuje to realizację badania zgodnie z branżowymi standardami metodologicznymi. W zamówieniu przewidziano kontrolę pracy ankieterów. Eliminuje to występujący w większości badań sondażowych problem nieuczciwych ankieterów, mogący prowadzić do niskiej jakości badań. W zamówieniu poprawnie określono technikę zbierania danych. Dzięki temu jakość badania będzie zgodna w tym zakresie z wymogami zamawiającego. Wykonawca został zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów. Dzięki temu będą oni lepiej przygotowani do realizacji badania, a to z kolei może się przyczynić  do poprawy jakości całego pomiaru.

Poziom realizacji próby:

Zamawiający zawarł w kryteriach oceny zamówienia identyfikację przez Wykonawcę zagrożeń związanych z zapewnieniem możliwie maksymalnego poziomu realizacji próby oraz propozycje skutecznych sposobów ich eliminacji. Dzięki temu wyżej oceniane będą te oferty, które zapewniać będą lepszy stosunek jakości do ceny badania. Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do przedstawienia procedury rekrutacji szkół do badania oraz materiałów zachęcających rodziców do udzielenia zgody na wzięcie przez dziecko udziału w badaniu.  Te działania mogą poprawić odsetek realizacji próby.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Zamawiający. W zamówieniu określono liczebność próby.

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha