Warszawa: Przeprowadzenie końcowego ogólnopolskiego badania ankietowego monitorującego realizację Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów w latach 2006-2014, PN – 147/14/DJ

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie , ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, woj. mazowieckie

Data zamieszczenia: 2014-09-30

Miejsce publikacji: BZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.12.00-9.

Liczba zamawianych sondaży: 1

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 60%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=323944&rok=2014-09-30

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://www.przetargi.coi.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1361:pn-147-14-dj-na-przeprowadzenie-koncowego-ogolnopolskiego-badania-ankietowego-monitorujacego-realizacje-programu-prewencji-pierwotnej-nowotworow-w-latach-2006-2014&catid=87:poniej-200-000-euro-10&Itemid=142

 

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono zakres badania, harmonogram oraz populację, na którą można uogólnić wyniki badania. Cel badania został poprawnie zdefiniowany przez Zamawiającego.

Kwestionariusz:

Kwestionariusz badania został przygotowany przez Zamawiającego.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania certyfikatu PKJPA lub inny równoznaczny certyfikat jakości w kategorii badań CAPI. Gwarantuje to realizację badania zgodnie z branżowymi standardami metodologicznymi. W zamówieniu przewidziano również dodatkową kontrolę pracy ankieterów. Eliminuje to występujący w większości badań sondażowych problem nieuczciwych ankieterów, mogący prowadzić do niskiej jakości badań. W zamówieniu poprawnie określono technikę zbierania danych. Dzięki temu jakość badania będzie zgodna w tym zakresie z wymogami zamawiającego. Wykonawca został zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów. Dzięki temu będą oni lepiej przygotowani do realizacji badania, a to z kolei może się przyczynić  do poprawy jakości całego pomiaru.

Poziom realizacji próby:

W zamówieniu poprawnie określono wymagania odnośnie poziomu realizacji próby. Gwarantuje to Zamawiającemu otrzymanie pod tym względem badania o oczekiwanym stosunku jakości do ceny. Wykonawca badania jest zobowiązany do przesłania listu zapowiedniego do respondentów. Takie działanie pozytywnie wpływa na odsetek realizacji próby.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Wykonawca. Zamawiający poprawnie określił wymagania odnośnie metody doboru próby – oczekuje badania na próbie losowej. Poprawnie określona metoda doboru próby gwarantuje Zamawiającemu, że Wykonawcy będą wyceniali badanie o takiej samej pod tym względem jakości. Opisano też dokładnie typ doboru próby. W zamówieniu określono sposób warstwowania próby oraz jej alokację, nie określono jednak sposobu jej wiązkowania. Brak informacji o wiązkowaniu próby może być wykorzystany przez nieuczciwe firmy do przeprowadzenia badania o niskich kosztach, dzięki ograniczeniu jego jakości. W zamówieniu określono wymaganą liczebność próby.

Operat:

Zamawiający określił, że próba ma zostać dobrana do badania z operatu: Baza adresowa zakupiona od MSWiA.

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha